JYKLOTTO จับยี่กีคือการเล่นพนันของจีนชนิดหนึ่ง

เช่น สล๊อทแมชีน JYKLOTTO หรือบิลเลียดไฟฟ้า เป็นต้น จับยี่กีคือ การเล่นพนันของจีนชนิดหนึ่ง มีไพ่ทําด้วยไม้แผ่นบาง ๆ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ๑๒ แผ่น ประเทศไทยในเรื่องของการพนันเริ่มเข้ามาในยุคใด สมัยใดไม่มี

การบันทึกเป็นหลักฐานที่แน่ชัดไว้ JYKLOTTO แต่สันนิษฐานว่าการพนันน่าจะเข้ามาโดยการติดต่อทางการค้ากับประเทศจีน ซึ่งประเทศจีนเป็นผู้นำเข้ามา คือ การพนันประเภทถั่วโป ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี

แต่ที่มีปรากฏหลักฐานให้เห็นเด่นชัด JYKLOTTO นั้นมีขึ้นอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี โดยในสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง หรือในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้มีการเล่นการพนันชนิดหนึ่งเรียกว่า

กำตัด ซึ่งมีวิธีการเล่นและอุปกรณ์ JYKLOTTO การเล่นคล้ายคลึงกับการเล่นถั่ว หรืออีจี๋ของประเทศจีน จากข้อสันนิษฐานและเรื่องราวจากประวัติศาสตร์ดังกล่าวพอสรุปได้

สนใจเป็นสมาชิกคลิ๊ก JYKLOTTO เรายินดีพร้อมให้บริการ